Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Mâm ngũ quả 1

Liên hệ: 0902040579

1. Trầu cau 60 trái
2. Trái cây ngũ quả 9kg
3. 1 cặp( trà sen loại lớn - rượu Vang Đalat – đèn long phụng số 3)
4. Bánh phu thê 105 cái -hình ngôi sao
* * Khay rượu: Trầu tem,bao nạp tài,...

Số lượng :