Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Mâm ngũ quả 6

Liên hệ: 0902040579

1. Trầu cau 60 trái
2. Trái cây ngũ quả 8 - 9kg
3. 1 cặp trà sen - 1 cặp rượu Vang Đà Lạt – cặp đèn long phụng số 3
4. Bánh phu thê 105 cái
5. Bánh cốm 50 cái Bảo Minh
6. Xôi gấc 5 tim -1 gà
* * Khay rượu: Trầu tem,bao nạp tài,...

Số lượng :